Borg Sinaban

I've worked on: 

Unfurling of Wings, Pilandokomiks: Ang Tatlong Sumpa, Pilandokomiks: Mga Pagsubok ng Karagatan

I'm a part of Studio Salimbal because: 

 Friendship 

I drew the following

I drew the following: